Raija Peltola

Raija Peltola on oikeustieteen kandidaatti, työnohjaaja ja coach (PCC).

Hän on toiminut yli kaksikymmentä vuotta rahoitusalalla asiantuntija- ja esimiestehtävissä, mm. kouluttajana, myyntijohtajana ja konttorinjohtajana.

Raijan ydinosaamista on esimiestaitojen ja työyhteisöjen kehittäminen, työyhteisösovittelu sekä coaching. Hänen työskentelytapansa on oivalluttava ja innostava. Raija valmentaa ja ohjaa esimiesryhmiä, työyhteisöjä, johtoryhmiä, yrittäjiä sekä esimiehiä. Olennaista valmennuksessa on tulevaisuuden rakentaminen ja ratkaisujen löytäminen. Raija on kirjoittanut kirjoja perehdyttämisestä, palautteesta ja osaamisen kehittämisestä sekä artikkeleita mm. esimiestyöstä ja mentoroinnista.

Raijan CV

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ