Tietojen varastelu

Perusidea

Osallistujat kehittävät käsiteltävää näkökulmaa ensin yksin tai pienryhmissä, tuottaen siihen ideoita, ratkaisuja tai tietoa. Sen jälkeen ideana on ”varastella” näitä tuotoksia toisilta osallistujilta.

Tavoite

Tietojen varastelu on tietopohjan laajentamiseen soveltuva menetelmä, jossa osallistujat laajentavat omaa tietopohjaansa muiden osallistujien kokemuksilla ja osaamisella. Menetelmää voidaan myös käyttää ideoiden jakamiseen.

Eteneminen

Osallistujat miettivät ensin yksin tai ryhmässä mielestään 1-3 oleellista asiaa, ideaa tai ratkaisua käsiteltävään aiheeseen liittyen. Aiheesta riippuen tähän on hyvä varata aikaa noin 5-15 minuuttia. Tämän jälkeen jokainen lähtee vapaasti kiertelemään tilassa ja ”varastelemaan” toisten yksilöiden/ryhmien tuotoksia. Jos on aloitettu ryhmänä, on hyvä vielä lopuksi palata samaan ryhmään ja jakaa ”saalis” ryhmän kesken. ”Saalis” voidaan tarvittaessa kirjata muistiin esimerkiksi fläppitaululle tai digitaaliselle alustalle.

Muunnelmia

Aarteenmetsästyksessä ryhmät aloittavat määrittämällä ketkä ryhmässä ovat asiantuntijoita ja ketkä aarteenmetsästäjiä. Sen jälkeen ryhmä muodostaa muutaman kysymyksen, joihin aarteenmetsästäjät lähtevät kartoittamaan vastauksia muilta ryhmiltä. Asiantuntijat jäävät paikoilleen vastaamaan muiden aarteenmetsästäjien kysymyksiin. Lopuksi aarteenmetsästäjät palaavat oman ryhmänsä asiantuntijoiden luokse ja kiteyttävät yhdessä fläpille sen, mitä oppivat. Jälkikäteen fläpit voidaan vielä esitellä muille.

Kirjallisuutta

Kantojärvi, P. (2012). Fasilitointi luo uutta. Talentum: Helsinki.
Kupias, P. & Koski, M. (2012). Hyvä kouluttaja. Sanoma Pro: Helsinki.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ