Toimijuus työssä -verkkojulkaisu on täällä!

Päivi Kupiaksen kirjoittama Toimijuus työssä – tukena työnohjaus, coaching, mentorointi ja fasilitointi -verkkojulkaisu on nyt ilmestynyt!

Julkaisu on syntynyt tarpeesta tarkastella organisaatioiden monenlaisiin tarpeisiin tilaamia ohjauksia yhtenä kokonaisuutena. Teoksessa käsiteltävät teemat antavat näkökulmia sekä kokeneille ohjaajille että vasta eri ohjausmuotoja hahmottaville. Teos on keskittynyt ohjauksen ytimeen, siihen, mikä eri ohjausmuotoja yhdistää ennemmin kuin erottaa. Teosta varten Päivi haastatteli 13 kokenutta ohjaaja, joilla kaikilla on kokemusta eri ohjausmuodoista.

Julkaisu on ladattavissa  Hy+ verkkosivuilla. Mukavia lukuhetkiä!

Huom! Jos lataus ei onnistu Hy+ verkkosivuilla, on samalla sivulla lataus-painikkeen alapuolella suora linkki julkaisuun.

kuviotoimijuustyossa

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ