toimijuus_tyossa2

Toimijuus työssä. Tukena työnohjaus, coaching, mentorointi ja fasilitointi.

Päivi Kupias
HY+. Helsinki 2016

Miten tulevaisuuden työelämän muutokset vaikuttavat ohjaustyön kehitykseen? Teoksessa käsitellään eri ohjausmuotoja, niiden juuria, nykyvaiheita ja tulevaisuutta. Suurin huomio kiinnitetään eri ohjausmuotojen yhteneväisyyksille. Julkaisu on tarkoitettu kaikille ohjaustyöstä kiinnostuneille. Teos sisältää teemoja, jotka kiinnostavat ohjaustyön konkareita, mutta on selkeä ja helppolukuinen aloittelevalle ohjaajallekin. Erityisen hyvin se sopii alaa opiskeleville.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ