toimijuus-tyossa

Toimijuus työssä. Tukena työnohjaus, coaching, mentorointi ja fasilitointi.

Päivi Kupias
Tevere Oy, Helsinki 2022 (toinen uusittu painos)

Miten tulevaisuuden työelämän muutokset vaikuttavat ohjaustyön kehitykseen? Teoksessa käsitellään eri ohjausmuotoja, niiden juuria, nykyvaiheita ja tulevaisuutta. Suurin huomio kiinnitetään eri ohjausmuotojen yhteneväisyyksille. Julkaisu on tarkoitettu kaikille ohjaustyöstä kiinnostuneille. Teos sisältää teemoja, jotka kiinnostavat ohjaustyön konkareita, mutta on selkeä ja helppolukuinen aloittelevalle ohjaajallekin. Erityisen hyvin se sopii alaa opiskeleville.

Voit lukea kirjan täältä.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ