Ennen valmennuksen aloittamista keskustellaan asiakkaan kanssa tavoitteista.

12.9.2019
Teksti Marjatta Ikonen

Työ vaatii nykyään yhä enemmän, mutta onneksi Elämä pitää pintansa ja ihmiset ovat oppineet löytämään aikaa palautumiselle, perheelle ja harrastuksille. Valmennus on kehittämistä, työnohjausta, coachingia, mentorointia. Miten se on muuttunut Teveren ensimmäisten yhdeksän vuoden aikana – sitä pohtii artikkelisarjan kolmas osa.

Kun valmennamme, sparraamme toista parhaimpaansa. Autamme häntä löytämään itsestään ne voimavarat, joita tarvitaan menestykseen tai joskus vaan pärjäämiseen: Eri aikoina meillä on erilaisia tilanteita ja vaatimuksia asioiden suhteen.
– ”Valmennus” eli ”V” Teveren nimessä kuvaa kaikkia niitä keinoja, joilla edistetään oppimista ja tuetaan organisaatioiden, tiimien ja yksilöiden kehittymistä, kuvaavat Päivi ja Raija.
-Näin V kuvaa oikeastaan kaikkea tekemistämme.

Asiakkaiden tarpeet huomioiden

Teveren toiminnan alkutaipaleella yritys tarjosi selkeämmin ja suppeammin vain tiettyä valmennus- tai ohjausmuotoa. Tällä hetkellä tavoitteena on rakentaa valmennuskokonaisuus  asiakkaan tarpeen mukaan.
– Se voi sisältää esimerkiksi työpajoja, joissa käytetään sekä työnohjauksen että fasilitoinnin menetelmiä, Raija sanoo.
– Tiimin kehittämistilanteissa tuemme esimiestä coachingilla ja tiimiä työnohjauksella.

       Tevere pyrkii omissa työnohjaus- ja coaching-koulutuksissaan kirkastamaan sitä, mitä ne ovat.
– Mentorointivalmennuksissa tarkennamme siis mentoroinnin sisältöä, Päivi pistää väliin.
– Kuitenkin monissa tilanteissa kunkin yksilön tai ryhmän tarpeen mukaan hypimme näiden aitojen yli.
         Kaksikko pohtii säännöllisin väliajoin, mikä on antoisinta, mitä on opittu erilaisissa tilanteissa ja mistä asiakkaat hyötyvät missäkin tilanteessa eniten.
– Yhä vähemmän haluamme pystyttää raja-aitoja, vaikka samalla tunnistamme selkeiden työskentelymuotojen merkityksen, Raija jatkaa.

         Asiakkaan kanssa käydään aina neuvottelut siitä, mihin hän valmennusta tarvitsee.
– Tämä on hyvin tärkeä vaihe ja näissä neuvotteluissa voimme hyödyntää omaa coaching- ja työnohjausosaamistamme, Päivi sanoo.
– Pystymme auttamaan asiakkaita tutkimaan vähän tarkemmin omaa tilannettaan ja kirkastamaan omaa tarvettaan ohjauksellisessa keskustelussa. Sen jälkeen voimme yhdessä hahmotella ratkaisun, miten valmennuksessa edetään ja millaisia erilaisia valmennusmuotoja käytetään.  

Koulutusta ja ohjausta

 Teveren valmennusvalikoimaan kuuluu niin erilaista koulutusta kuin monipuolista ohjaustakin.
 – Asiakkaan tarve määrittelee sen, millaista valmennusta kulloinkin toteutetaan, sanoo Päivi.
– Kuten Raija jo totesikin, niin yhdistelemme erilaisia valmennusmuotoja nykyään yhä useammin.
       Mukana voi olla koulutuksellisia osuuksia, fasilitointitilaisuuksia, työnohjausta ja coachingia.
– Koulutamme myös asiakkaitamme kouluttamaan, fasilitoimaan, työnohjaamaan, coachaamaan sekä mentoroimaan, Raija luettelee.
– Sen lisäksi, että itse koulutamme ja ohjaamme monipuolisesti, olemme myös valmentamisen substanssiosaajia.  

++++

Artikkelisarja käsittelee Teveren nimen jokaiselle kuudelle kirjaimelle annettuja merkityksiä yhdeksän vuoden perspektiivillä. Jokainen kuudesta kirjaimesta sai oman merkityksen: T=työ(yhteisöt), E=elämä, V=valmennus, E=eettisesti, R=ratkaisusuuntautuneesti ja E=oppimista Edistäen

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ