Vertaismentorointia Koneen Säätiöllä

19.3.2024
Teksti: Minna-Rosa Kanniainen

Teverellä on ilo olla mukana kolmatta vuotta valmentamassa Koneen Säätiön apurahansaajia vertaismentoreiksi. Säätiön ydintoimintaa on tieteen- ja taiteentekijöiden työn rahoittaminen. Vuonna 2023 Koneen Säätiö myönsi apurahoja, palkintoja ja lahjoituksia yhteensä yli 55 miljoonalla eurolla. Rahoituksen lisäksi säätiö tukee apurahansaajien työskentelyä tarjoamalla palveluita kuten vertaismentorointia ja työnohjausta.

Koneen Säätiö on järjestänyt mentorointia jo useamman vuoden ajan. Mentoroinnin tavoitteena on antaa välineitä ja tukea oman työskentelyn kehittämiseen sekä mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Ohjelma on suunnattu ensisijaisesti uransa alkuvaiheessa oleville apurahansaajille. Mentorointi käynnistyi helmikuussa yhteisellä aloitustyöpajalla, jossa osallistujat saivat perustietoa mentoroinnista ja sen eri muodoista, käytännön vinkkejä työskentelyyn ja jossa muodostettiin ryhmät osallistujien kiinnostusten mukaan.

Tänä vuonna ohjelmaan osallistuu noin 30 henkilöä ja ryhmissä käsitellään mm. kestävään, hyvinvoivaan työelämään liittyviä teemoja kuten terveellisiä rajoja, epävarmuuden sietämistä, ammatillista identiteettiä ja työn merkityksellisyyttä. Toinen osallistujia kiinnostava teema on projektinhallinta ja itsensä johtaminen, esimerkiksi tavoitteiden asettaminen, motivaatio ja aikataulutus sekä oman työn suunnittelu. Myös työn käytännön haasteet kuten kirjoittaminen, verkostoituminen, viestintä ja brändäys herättävät kiinnostusta. Tällä kertaa muodostettiin yksi ryhmä erikseen myös hankejohtajille ja yksi taiteellisen työn erityiskysymyksiin keskittyvä ryhmä.

Vertaismentoroinnissa kaikki ryhmän jäsenet toimivat mentoreina toisilleen, eli ketään ei ole nimetty erikseen mentorin rooliin. Menetelmä vaatii ryhmiltä enemmän kuin ns. perinteinen tai ryhmämentorointi, jossa on erikseen nimetty mentori. Ryhmät päättävät itsenäisesti siitä, miten organisoivat oman työskentelynsä ja tukea on tarjolla myös mentorointiohjelman keskivaiheilla sparraustilaisuuksien muodossa.

Aiempina vuosina vertaismentorointi on saanut hyvää palautetta. ”Saimme toisiltamme tukea ja empatiaa. Pystyimme puhumaan vaikeistakin aiheista alusta asti, jää tuli murrettua heti. Ryhmädynamiikka oli oikein hyvä.” Haasteena ryhmissä on ollut ajoittain aikataulutus ja ryhmän ylläpitäminen ilman erillistä ohjaajaa. Työskentelymuotona vertaismentorointi sopii kuitenkin hyvin tilanteeseen, jossa osallistujilla on samankaltaisia haasteita työssään, työ voi olla yksinäistä ja työyhteisön tukea ei ole kaikille saatavilla.

Ryhmät jatkavat työskentelyään kesäkuuhun saakka, jolloin kokoonnumme taas yhteiseen päätöstilaisuuteen kauniiseen Lauttasaaren kartanoon kesäisissä tunnelmissa.

Lisää tietoa Koneen Säätiöstä täältä

Apurahat+ -palveluista täältä

Lisää mentoroinnista Teverellä täältä

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ