Virittäytyminen ja jäänmurtajat

Perusidea

”Lämmitellään” ennen varsinaista yhteistä työskentelyä ryhmänä.

Tavoite

On olemassa useita virittäytymis- ja aktivointikeinoja, jotka eivät suoranaisesti liity koulutuksen sisältöön, vaan joiden tavoitteena on toimia keskustelun avaajina, siirtää huomiota ja keskittymistä koulutukseen ja siinä mukana oleviin ihmisiin sekä luoda hyvää oppimisilmapiiriä.

Eteneminen

Musiikin käyttö: Heti koulutuksen alkuun musiikilla voidaan luoda tietynlaista tunnelmaa. Työskentelyn aikana musiikilla on mahdollista parantaa keskittymistä ja lauluissa olevista sanoista voidaan jopa virittää keskustelua.

Kehon herättely esim. venyttelyllä: Kouluttaja tai joku osallistujista voi ohjata pienen liikuntatuokion koulutuksen alussa tai missä tahansa vaiheessa koulutusta. Muutama venytysliike seisten tai hetken hartiahieronta vierustoverille virkistävät mieltä ja pitävät kehosta huolta.

Pariporinat: Heti alussa pariporina toimii hyvänä pariesittäytymisenä avaten keskusteluyhteyden vieressä istuviin osallistujiin. Pitkän tietoiskumaisen luennoinnin lomaan ne soveltuvat nopeana aktivointikeinona, jolloin tarkoitus on saada osallistujat aktiivisesti pohtimaan käsiteltävää aihetta sekä jakamaan omia käsityksiään ja osaamistaan.

Powerpoint-karaoke: Powerpoint-karaokea varten tarvitaan useampi dia, jotka sisältävät graafisia elementtejä, sanoja ja/tai lauseita. Jokainen dia on esillä 20 sekuntia, jonka aikana yksittäinen osallistuja kertoo dian sisällöstä. Kertominen voi liittyä ennalta määrättyyn otsikkoon tai olla vapaata assosiointia. Kun seuraava dia tulee esille, toinen osallistuja aloittaa kertomisen kyseisen dian sisällöstä. Näin edetään kunnes diat loppuvat.

Bingo: Perinteistä bingoa muistuttavasti luodaan pelialustat ja kysymyksiä, joilla selvitetään erilaisia ominaisuuksia. Näin osallistujat tutustuvat samalla toisiinsa.

Kaksi totuutta yksi valhe: Jokainen osallistuja esittelee itsensä kahdella totuudella ja yhdellä valheella. Muiden tehtävänä on arvata, mikä henkilön esittämistä asioista oli valhe. Suuressa ryhmässä tämän esittäytymistavan voi toteuttaa pienryhmissä esim. pöytäkunnittain.

Muunnelmia

Virittäytymismenetelmiä ja jäänmurtajia on useita. Valitessaan sopivia näistä, kouluttajan kannattaa kuunnella sekä itseään että ryhmää ja valita sellaisia, jotka tuntuvat itselle luontevilta ja ryhmälle sopivalta. On kuitenkin hyvä muistaa, että joskus sekä itsen että ryhmän haastaminen kokeilemaan uutta on paikallaan.

Kirjallisuutta

Kupias, P. & Koski, M. (2012). Hyvä kouluttaja. Helsinki: Sanoma Pro.
Peterson, D. Top Ten Icebreakers of 2010. Poimittu 5.9.2012 osoitteesta: http://adulted.about.com/od/icebreakers/tp/Top-10-Ice-Breakers-Of-2010.htm
Pruuki, L. (2008). Ilo opettaa. Helsinki: Edita.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ