100 vinkkiä parempaan työhön, osa 2

Oman työn hallinta osana parempaa työtä

31.8.2017

Oman työn hallinta on osa parempaa työelämää. Työnohjauksessa ja coachingissa kestoaiheina on usein ohjattavien riittämättömyyden tunteet työssään. Riittämättömyyden tunteen taustalla piilee erilaisia tekijöitä, joita voi pyrkiä hallitsemaan erilaisin keinoin. Tärkeintä on luoda työpaikoille sellainen kulttuuri, jossa keskitytään olennaiseen sekä osataan antaa ja pyytää apua.

Lue seuraavat kymmenen vinkkiämme oman työn hallinnan helpottamiseksi ja katso aiemmin blogissamme esitellyt keinot riittämättömyyden tunteen selättämiseen.

  1. Pysähdy pohtimaan, mikä on perustehtäväsi. Mihin sinut on palkattu?
  2. Keskustele tästä tarvittaessa esimiehesi kanssa. Onko tehtävä muuttunut jotenkin?
  3. Keskustelkaa kollegojen kanssa yhteisestä sekä jokaisen omista tehtävistä. Muodostakaa kokonaiskuva yhteisistä ja erillisistä vastuualueista.
  4. Sano kyllä niihin tehtäväpyyntöihin, jotka kuuluvat perustehtävääsi tai joita sinulla on muuten aikaa ja voimavaroja tehdä.
  5. Jos saat kiireellisiä, ristiriitaisia pyyntöjä, niin pyydä esimieheltäsi apua tehtävien priorisoinnissa.
  6. Ideoikaa työyhteisössänne sopivia oman työn hallintaa helpottavia käytäntöjä.
  7. Pohtikaa yhdessä, miten helpotatte toistenne työkuormaa, miten pyydätte ja tarjoatte apua.
  8. Rytmittäkää palaverinne niin, että jokaisella on mahdollisuus tehdä tarvittaessa sekä pitkäjänteistä ajattelua vaativaa työtä että ns. päälle kaatuvia tehtäviä.
  9. Suunnittele päiväsi ja viikkosi tekemiset uuden päivän/viikon alussa tai edellisen päivän/viikon lopussa.
  10. Jätä suunnitelmiisi ”tyhjää” tilaa. Näin suunnitelmissasi on varaa myös yllätyksille. Jos yllätyksiä ei tule, voit täyttää tilan listalla odottavilla tehtävillä.

 

 

vinkit

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ